تلگرام تا پایان فروردین 1397 فیلتر خواهد شد!

تلگرام تا پایان فروردین 1397 فیلتر خواهد شد!

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: تلگرام تا آخر ماه جای خود را به یک سامانه مشابه ملی می‌دهد.

علاءالدین بروجردی افزود:

رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس گفت: “تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد و فکر می کنم این اتفاق حداکثر تا پایان ماه جاری بیفتد.” به گفته علاءالدین بروجردی این تصمیمی است که در بالاترین سطح گرفته شده و تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد.